V roce 2021 pokračujeme v projektech, kterými si děláme naši čtvrť hezčí

Aktualizováno: 10. 5.

Letošní rozpočet naší městské části můžeme označit jako proinvestiční, kdy náklady na investice činí čtyřicet procent celkových výdajů. Takto vysoký podíl kapitálových výdajů vůči výdajům provozním je bezpochyby úspěchem. O to příjemněji se mi píšou následující řádky o konkrétních nejvýznamnějších akcích, které letos řešíme.

V oblasti školství nás v létě čeká zahájení výstavby nové třídy mateřské školy při stávající školce v Měřičkove ulici. Za významné finanční podpory města vznikne na místě objektu bývalé kotelny nejen nové oddělení, ale také prostory pro společenské a cvičební aktivity všech dětí navštěvujících školku. Prostory v přízemí nové budovy budou mít kapacitu osmnáct dětí. Uvědomuji si, že nejméně výhodnou pozici při přijímání do školky mají děti narozené na podzim, které v rozhodném roce nedosáhly k 31. srpnu tří let věku. Realizací této menší třídy proto umožníme paní ředitelce přijmout také tyto mladší děti. Cvičební sál v patře je pomyslnou třešničkou na dortu, která rozšíří možnosti školky v mnoha oblastech výuky. Stavební práce začnou bouráním stávající budovy o letošních letních prázdninách. Otevření nové budovy bychom tak ve vztahu k zahájení školního roku v září 2022 měli snadno stihnout.


U Základní školy Horácké náměstí začneme v létě stavět nové víceúčelové hřiště na míčové hry a také hřiště pro workout. Nové sportoviště je situováno před Sportovním centrem TAK Hellas Brno na asfaltové ploše, která je v současnosti již notně poznamenaná zubem času. Bude veřejnosti volně přístupné, nicméně skutečnost těsného sousedství s posilovnou a jejím občerstvením nám utváří sympatický sportovní areál. Stavební práce začnou v létě.


V oblasti péče o zeleň je letošním největším počinem revitalizace parku na Novém náměstí, který je tak dalším rekonstruovaným veřejným prostranstvím. Součástí projektu jsou nové výsadby akcentující vytvoření klidové odpočinkové plochy. V místě původní asfaltové plochy je navržen parkový trávník doplněný o kvetoucí stromy. V okolí nově navržených zpevněných ploch a zrušených zpevněných ploch bude také založen nový trávník.
Brzy na jaře bude dokončena revitalizace Palackého náměstí s jeho parkem. V současnosti probíhá kolaudační řízení. Poté bude park co nejdříve odplocen a zpřístupněn. Z nedokončených prací zbývá už pouze vysetí trávníku a probarvení asfaltových chodníčků. Dokončována je rovněž rekonstrukce bytových jader v domě Sibiřská 64, také akce zahájená už v roce 2020.


Vedle investic, které jsou nebo budou už letos fyzicky realizovány, myslíme i na přípravu projektů na další roky. Začínáme proto s projekční přípravou zelené plochy pod hřbitovem, nad bytovými domy Kárníkova a Bří Křičků. Tato travnatá plocha by mohla být v budoucnu povýšena na pěkný park. Projektanti budou pracovat také na komplexní revitalizaci okolí bytových domů Žitná 13, 15, 21 a 23 a Novoměstská 3 až 19. Bytový odbor má vyčleněny prostředky na zelenou střechu na domě Renčova 5.
V tomto článku jsem se věnoval pouze nejvýznamnějším nebo nejzajímavějším investicím z letošního rozpočtu. Vedle toho nás čekají stálice, jako tolik potřebné opravy chodníků a účelových komunikací, další opravy ve školách a školkách a mnoho dalšího. Pevně věřím, že jak v průběhu příprav, tak během samotné realizace, nenastanou závažnější komplikace, a na konci roku 2021 budeme všichni moct spokojeně konstatovat, že jsme naši čtvrť posunuli zase o kousek dál.Marek Viskot


Váš starosta