O vlně solidarity i o investičních aktivitách radnice

Aktualizováno: 10. 5.

Je tomu už více než dva roky, kdy přišla první vlna epidemie koronaviru a s ní spojená omezení. Dobrovolníci nosili látky i přímo vlastnoručně šité roušky. Naše městská část byla první s vlastním „rouškomatem“ a i dalšími formami jsme se snažili přímo pomáhat, nebo alespoň koordinovat dobrovolnickou pomoc. Ani ve špatném snu by mě nenapadlo, že se v dalších letech budeme potýkat jednak s opakovanými vlnami a už vůbec ne s tím, co se stalo letos v únoru nepříliš daleko od našich hranic.

Není smyslem obecního zpravodaje pouštět se do zahraničněpolitických komentářů, na druhou stranu je naprosto jasné, že válka v Evropě bude mít přímé i nepřímé dopady na životy nás všech. Na tomto místě bych nyní chtěl především poděkovat Vám všem, kteří jste jakkoliv pomohli a pomáháte zmírňovat brutální dopady na životy statisíců a miliónů běžných lidí, kteří ze dne na den přišli o své domovy či dokonce o své blízké.


Zprávy týkající se válečného konfliktu logicky tříští naši pozornost od standardních témat, která musíme řešit pravidelně. S jarními měsíci přichází doba, kdy se nejen my, ale i městské firmy vrhnou do tolik potřebných oprav a rekonstrukcí. Městská část začíná v dubnu s opravami dalších chodníků. Konkrétně se jedná o chodník mezi domy Novoměstská 63 vedoucí směrem ke školce v Měřičkově ulici, oválný chodník v parčíku v Medlánecké a okolí některých domů v ulicích Kárníkova a Bří Křičků.

Rekonsturkce tramvajové trati i výsadba stromů


Další opravy a investice bude na území naší čtvrti realizovat městská společnost Brněnské komunikace. Jedná se například o dlouhodobě požadovanou obytnou zónu v Družstevní ulici. Dopravní podnik města Brna zrekonstruuje půl kilometru dlouhý úsek tramvajové trati od Semilassa k zastávce Tylova. Nejedná se sice o území naší městské části, ale řada z nás tudy denně projíždí, ať už osobním vozem či městskou dopravou. Dobrou zprávou je, že všechny stavební práce budou probíhat za provozu tramvají i autobusů. Vítám, že dopravní podnik po loňské rekonstrukci kolejového trojúhelníku u Semilassa pokračuje v modernizaci páteřní tramvajové trati. Po rekonstrukci, která bude probíhat od dubna do června a vyjde na téměř šedesát milionů korun, se můžeme těšit na výrazné zvýšení komfortu cestování. Díky spolupráci s dalšími městskými firmami dojde zároveň i k opravě kanalizace a vozovky.


Co se týče oblasti péče o zeleň, vysadili jsme v březnu sedmdesát nových stromů v ulicích Kárníkova a Bratří Křičků. Pomyslnou třešničkou na dortu je, že jsme na tuto akci nově získali finance od města Brna nad rámec původně schváleného rozpočtu městské části. Díky dotaci z města je zajištěno také financování výsadby padesáti nových stromů a také okrasných záhonů v okolí ulic Renčova, Medlánecká, Kremličkova a Škrétova. Začneme hned na podzim.


Rád bych se rozepsal také o participativním rozpočtu města Brna, jehož prostřednictvím mohou Brňané přímo ovlivňovat realizace konkrétních projektů. Na území naší městské části bylo již několik akcí úspěšně dokončeno a celkově se Řečkovice a Mokrá Hora řadí v této oblasti k nejúspěšnějším. Máme vysázenu topolovou alej v Zamilovaném hájku a sportovci, především děti a mládež, využívají krytou nafukovací halu při Základní škole Novoměstská.


Na podzim 2020 jste svými hlasy podpořili sportovní a dětské herní prvky v Zamilovaném hájku a Řečkovický Hráj. Tyto projekty jsou momentálně ve fázi přípravy, která z mého pohledu trvá už docela dlouho. V každém případě směřujeme k tomu, aby letos bylo hotovo. „Zamilec“ má pravomocné stavební povolení. Snahou je citlivě upravit již dnes veřejností intenzivně využívanou plochu. Přibydou dřevěné dětské herní sestavy a workoutové prvky pro dospělé. Prostor bude doplněn odpadkovým košem a nově vysazenými stromy. V Řečkovickém Hráji byl již realizován rozsáhlý úklid pozemku při maximálním zachování stávajících stromů. V dubnu bude město znát autora projektové dokumentace finální podoby.


Pro příští ročník 2022 doznal participativní rozpočet zásadní změny spočívající v navýšení maximální možné částky na jeden projekt. Nově je možné navrhovat projekty až do výše pěti miliónů korun. S novými nápady můžeme přicházet do 15. května, ideálně přes městský web damenavas.cz. Těším se na návrhy z Řečkovic a Mokré Hory a stejně jako v předchozích letech je budu maximálně podporovat.Marek Viskot


Váš starosta