Nepřestáváme investovat do rozvoje naší městské části

Aktualizováno: 10. 5.

Poslední měsíc roku bývá pro každé město, obec nebo městskou část ve znamení schvalování rozpočtu na nadcházejících dvanáct měsíců. Řečkovice a Mokrá Hora nejsou v tomto výjimkou. Zastupitelstvo schvaluje rozpočet pro rok 2022 v polovině prosince.

O všech podstatných položkách budu tedy informovat už na začátku nového roku. Protože se však hospodaření městské části silně váže na rozpočet města Brna, jsem schopen některé důležité momenty vyzdvihnout už nyní.

Na listopadovém zasedání městského zastupitelstva už totiž byly projednány investiční transfery do jednotlivých městských částí. Skvělou zprávou je, že získáváme další čtyři miliony korun na probíhající výstavbu nové třídy při Mateřské škole Měřičkova. Akcí, která se naplno rozběhne hned začátkem jara, je revitalizace parku Horácké náměstí včetně chodníků. Na tuto investici máme z města Brna schváleno šest miliónů korun. Velkou radost pak mám, a za velký náš úspěch považuji, získání dvaceti miliónů korun na rekonstrukci areálu bývalého pivovaru za radnicí.

Jedná se o kompletní a naprosto nezbytnou rekonstrukci našeho v podmínkách města jedinečného areálu s amfiteátrem. Pokud vše půjde podle plánu, tak v příštím roce uspořádáme poslední akce ve stávajících podmínkách areálu s rozpadajícím se schodištěm a už poněkud zastaralými terasami k posezení. Na jaře chceme získat stavební povolení a ideálně už po letní sezóně začít se stavebními pracemi. Už teď se těším na moment, kdy si dětský den, festival minipivovarů, folkový festival nebo hody společně užijeme v moderně opraveném amfiteátru.

Na podzim jsme dokončili další krásné nové sportoviště v naší čtvrti. Vedle Základní školy Horácké náměstí a sídla zápasníků z TAK Hellas Brno vyrostlo moderní víceúčelové hřiště na míčové sporty a hned vedle venkovní workout. Všem sportovcům, žákům školy, členům těžkoatletického klubu a celé sportující veřejnosti přeji v novém prostoru mnoho příjemně strávených hodin a vyplavených endorfinů.

Radost mám také při pohledu na zprovozněnou nafukovací halu při ZŠ Novoměstská, kterou prvním rokem využívají sportující děti primárně z naší čtvrti. Nejvíce se o ni zasloužili futsalisté Orla Řečkovice, proto jsem s potěšením přijal záštitu nad velkým vánočním turnajem futsalové mládeže, který se uskuteční v neděli 19. prosince. Věřím, že se z toho stane tradice a o pohár starosty budou děti před Vánocemi soutěžit každý rok.

Navzdory všem úspěchům je potřeba vnímat také současnou realitu zejména ve vztahu k inflaci a bezprecedentnímu zvyšování cen energií. Výrazný nárůst v této oblasti se nám promítá na výdajové stránce v podobě nezbytného navýšení příspěvků našim školkám a školám. To jsou prostředky, které bychom samozřejmě raději viděli využité jinak.

Čas letí vpřed bleskovou rychlostí a brzy nás čekají vánoční svátky. Věřím, že navzdory mnoha nemilým okolnostem dnešního světa pro Vás byl končící rok úspěšný, a to jak v profesním, tak zejména osobním životě. Moc rád bych vám touto cestou popřál do roku 2022 jen to nejlepší. Marek Viskot Váš starosta