Dokončili jsme opravy škol a projednali "Řečkovický hráj"

Aktualizováno: 10. 5.

Jednou z nejvýznamnějších oblastí, které má městská část ve své působnosti, jsou mateřské a základní školy. Během letních prázdnin proto tradičně probíhal čilý stavební ruch na některých z námi zřizovaných škol a školek.

V termínu se nám podařilo dokončit potřebnou rekonstrukci střech ZŠ Novoměstská a z nové podoby školní zahrady se mohou těšit děti z MŠ Tumaňanova v Mokré Hoře. Nezbývá mi, než dětem i pracovníkům obou zařízení popřát, ať se jim nově opravené vnitřní či venkovní prostory líbí a dobře jim slouží.


Do letošního listopadového hlasování v rámci brněnského participativního rozpočtu postoupily tři projekty z Řečkovic a Mokré Hory. Je mezi nimi také „Řečkovický hráj“, součást proluky v ulici Terezy Novákové, který loni nebyl zařazen do hlasování kvůli administrativním překážkám. Jsem rád, že je tomu letos jinak. Projekt se podařilo komunikovat tak, aby na podzim 2020 mohl zabojovat o přízeň Brňanů. Společně s iniciátory tohoto projektu jsme si v minulém týdnu vše probrali s reprezentativní částí vedení města Brna (náměstci primátorky Petr Hladík a Jiří Oliva).

Moje stanovisko a stanovisko městské části je v souladu s postojem Bytového odboru Magistrátu města Brna coby investora výstavby startovacích bytů pro mladé rodiny a celkové kultivace tohoto pozemku. Souhlasíme s realizací Řečkovického hráje za podmínky odsouhlasení konkrétního řešení ze strany Bytového odboru a ze strany městské části, při současné koordinaci s druhou etapou výstavby v proluce. Takový přístup považuji za odpovědný a hospodárný, neboť minimalizuje možnost, že veřejné prostředky budou vynakládány na pouze dočasné úpravy.


Na uvedené schůzce s vedením města také padla důležitá připomínka, že zadní část pozemku u školky Škrétova by mohla být v budoucnu využita jak pro bydlení seniorů, tak pro školku. Myšlenka bytového domu se školní třídou v přízemí je v současnosti realizována v městské části Brno-Bohunice. Domnívám se, že by podobné řešení výborně navázalo také na stávající zahradu školky ve Škrétově. Pan náměstek Oliva rovněž přislíbil uspořádání opětovného veřejného představení projektu výstavby startovacích bytů pro mladé rodiny.


Loni jsme v celoměstském hlasování podpořili nápad řečkovických trenérů futsalové mládeže a společně vybojovali finanční prostředky na stavbu nové nafukovací haly při ZŠ Novoměstská. Jsem proto rád, že mohu konstatovat, že přípravy probíhají hladce a podle plánu. V září jsme získali potřebné územní rozhodnutí pro umístění plynovodní přípojky a rozvodu plynu k hale. Stále tedy platí optimistický scénář dokončení stavby do konce tohoto roku.Marek Viskot


Váš starosta