Příští Svatovavřinecké hody už zažijeme v nově zrekonstruovaném areálu

Aktualizováno: 11. 8.

Vážení spoluobčané, pomalu máme za sebou horké letní měsíce, po kterých se nám vrací do školních lavic předškoláci a školáci. Právě během jejich prázdnin probíhají ve školách stěžejní opravy školních budov a vybavení. Z pohledu městské části byla letos v oblasti školství klíčová rekonstrukce kotelny Mateřské školy Škrétova. Instalovali jsme rovněž nový kotel a realizovali nové rozvody v části budovy, kterou navštěvují žáci Základní umělecké školy Universum v Kořenského ulici.


Rád bych se krátce vrátil k prvnímu srpnovému víkendu, který se nesl ve znamení našich Svatovavřineckých hodů. Letošní 31. ročník se vyznačoval velkou generační obměnou v řadách stárků. Po loňském kulatém výročí, kdy mně osobně mnohých známých tváří avizovalo, že se jedná o jejich poslední rok v kroji, za to letos vzali dvacátníci a mladší. A musím říct, že se nelehké úlohy zhostili výborně. Moc jim za to děkuji, jmenovitě pak hlavnímu páru Zuzaně Janovské a Sebastianu Šturchovi. Stejně tak patří díky všem, kteří se na náročných přípravách podíleli.

Sobotní návštěvnost byla obrovská, areál navštívilo téměř dva tisíce lidí. Pevně věřím, že příští 32. ročník si užijeme už v nově zrekonstruovaném areálu. Termín zahájení potřebných oprav, bez kterých bychom v budoucnu nemohli do areálu vůbec pouštět veřejnost, se blíží. V červenci jsme získali stavební povolení, v září bychom měli vybrat zhotovitele a koncem měsíce zahájit stavební práce.


Na sociálních sítích jsem v poslední době zaznamenal diskuze týkající se rekonstrukce areálu, ve kterých se objevuje spousta zavádějících informací. Doporučuji proto věnovat pozornost vyjádření místostarosty René Černého na Facebooku městské části a ve zpravodaji ŘEČ, kde je celá situace výstižně popsána a vysvětlena.


Nadále pokračujeme v přípravách dalších parků a zelených ploch. Rada města Brna v srpnu konečně schválila zpracovatele projektové dokumentace a realizátora finálních prací Řečkovického Hráje mezi ulicemi Družstevní, Škrétova a Terezy Novákové.


V případě „zámeckého parku“ za radnicí jsme od města přejali zpracovanou studii a získali investorství. Znamená to, že začneme vybírat architekta, který zpracuje projektovou dokumentaci, která bude z hotové studie vycházet. Městská část tak v budoucnu získá další novou zelenou plochu.


Marek Viskot

Váš starosta