Dětem opravujeme školy, pak je překvapíme čerty

Aktualizováno: 10. 5.

Podpora mateřských a základních škol je jedním z významných a prakticky nikdy nekončících úkolů městské části. Staráme se o školní budovy, zahrady či sportoviště.
Letos bylo nejživěji na Horáckém náměstí, kde jsme v září dokončili dlouho potřebnou rekonstrukci dopravního hřiště. Za perfektní spolupráci u tohoto projektu bych rád poděkoval vedení města Brna i pracovníkům Brněnských komunikací.

Naše městská část byla na Horáckém náměstí také investorem akce s názvem „Bezbariérovost, konektivita a revitalizace zeleně.“ Hlavní část prací spočívá v přístavbě výtahu k pavilonu „B“ budovy základní školy , aby byl umožněn snadnější pohyb imobilních žáků. Zároveň je v každém ze tří nadzemních podlaží pavilonu vybudováno bezbariérové WC.
Z úrovně školy byl realizován projekt “Přírodní zahrada ZŠ Horácké náměstí”, financovaný ze Státního fondu životního prostředí ČR. Projekt spočívá v renovaci školní zahrady, která je využitelná i při výuce žáků. Povedla se obnova přírodní učebny, hmatové stezky a mnoho dalších prvků.

Věřím, že nejen děti ve školním věku budou mít radost z novinky v kalendáři, kterou jsme připravili na začátek prosince. V pátek 6. prosince přivítáme v areálu bývalého pivovaru za radnicí Čerty z Lipůvky s jejich představením. Pozvánku na akci naleznete v tomto čísle zpravodaje. Děkuji místostarostce Daně Filipi za její nápad a jeho realizaci.


Na závěr mého článku připomínám, že od 1. do 29. listopadu můžeme hlasovat pro projekty navržené v rámci tzv. participativního rozpočtu města Brna. Mezi 53 soutěžícími projekty jsou 4 projekty, které bude možné v případě úspěchu realizovat na území naší městské části. Předem děkuji za jejich podporu. Byl bych moc rád, kdyby se jim podařilo se zařadit mezi nejúspěšnější projekty města.Marek Viskot


Váš starosta