Areál bývalého pivovaru čeká rekonstrukce. Ideálně začne ještě letos

Aktualizováno: 10. 5.

Je tomu přibližně rok a půl, kdy jsem poprvé informoval o zahájení příprav rekonstrukce areálu bývalého pivovaru. Během uplynulého roku byla dokončena projektová dokumentace, která řeší zpevněné plochy v areálu, osvětlení, taneční parket, areálovou zeleň a především už velice potřebnou obnovu samotných teras amfiteátru.

Cílem je zajistit, aby se zde - v srdci městské části - i do budoucna mohly konat tradiční kulturní akce. Zůstává přitom zachován základní princip využití terénního uspořádání, přičemž terasy budou lépe uspořádány a jsou navrženy tak, aby co nejlépe umožnily mobilní lavice a stoly. Samozřejmostí jsou nová a bezpečná schodiště.
Součástí celé investiční akce je také z bezpečnostního hlediska nezbytná sanace podzemních prostor situovaných pod areálem. Z hlediska provádění prací začneme touto sanací. Zahájení celé rekonstrukce je nyní závislé na získání všech potřebných povolení, přičemž stále platí, že v ideálním případě chceme začít už letos na podzim po skončení letních kulturních akcí. Podstatné je, že finanční prostředky jsou z velké části zajištěny, protože takto náročnou investici bychom čistě z rozpočtu městské části realizovali jen stěží. Díky vstřícnému postoji vedení města v čele s paní primátorkou jsme z rozpočtu města získali dvacet miliónů korun nad rámec běžných transferů. V roce 2023 se tak můžeme těšit na hody a další tradiční akce v novém a krásnějším prostředí už tak v brněnských podmínkách jedinečného místa.

Marek Viskot Váš starosta